nUff nuFf

Thursday, July 22, 2010

maSih beRuntung kItasemua cerita tentang kesengsaraan

kita disini sibuk dengan perkara yang bUkan2

berlainan puLak dEngan mereKa

yAng tInggal di Negara mIskin

cUbe tEngok meReka ni

bUkanlah naK mEraih sImpati

Hanya,,,,,

melUahkan pErasaan bERdukacita

melihat kEsengsaraan disEbalik

kEsenanGan yaNg kita KecapI.... ~


masih tErsenYUm

dEngan kEsempitan hIdup

mUngkin ini lagi baiK dari

tErpaksa bERjalan kAki,,,

ikTibarnya,

manUsia bOleh bERtahan

daLam keSusahan

bERbanding

manUsia yanG hIdup daLam kemeWahan

jelaS mEReka leBih tabah dan bErsemangat,,,,,

sEmoga mEReka senTiasa saBar

meNempuh keHidupan seharIan

..........................................................................

myEnna yaNg bErsemanGat (^^,)


1 comment:

  1. manusia sukar untuk melakukan satu benda - bersyukur.
    mereka lebih suka memandang orang yang lebih tinggi [gaya hidupnya] berbanding mereka yang lebih rendah [darjatnya]...
    moga kita akan lebih terbuka dan bersyukur~

    ReplyDelete